"Наръчник Защита от счетоводни грешки"

Поръчайте първата ми книга "Наръчник защита от счетоводни грешки" 
на издателство "Резон България" ЕООД на тел. 02/96 99 191
или по интернет от следния линк: http://rezon.bg/zashtita_ot_schetovodni_greshki.htm

"Досеви - консултации и одит" ООД
Седалище - град Габрово, адрес на управление - улица "Острец" № 9, вх. В.
Офис - град Габрово, улица "Орловска" № 39, ет. 1, офис 6.
ЕИК - 200585303
Банка  - ТБ Алианц Банк Бъкгария АД
IBAN: BG04BUIN95611000125242
BIC: BUINBGSF
Размер на капитала - 15 300 лева.
Внесен капитал - 15 300 лева. 
Подстраници (1): -1