Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Контакти:

тел.: 0887610597

mail: hdosev@gmail.com

офис: 5308 гр. Габрово, ул. "Орловска" № 39, ет. 1, офис 6.

Образование и обучение

 1. 1989 г. - 1993 г. - Техникум по Икономика "Рачо Стоянов" - гр. Дряново, квалификационна степен - икономист-счетоводител, среден успех - Отличен (6.00).

 2. 1993 г. - 1997 г. - Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов, специалност - "Счетоводство и контрол", квалификационна степен - магистър по счетоводство, среден успех - Отличен (5.83).

 3. 2004 г. - пълен курс на обучение по МСФО ("Свраков и Милев" ООД - гр. Варна).

 4. 2008 г. пълен курс на обучение по МСФО ("Китов център" - гр. София).

Публични регистри:

ИДЕС / ICPA

КПНРО / CPOSA


Професионален опит

 1. 1998 г. - 2003 г. - "Булмат" ЕООД - гр. Габрово - счетоводител. (производство и търговия с петролни и химически продукти)

 2. 2003 г. - 2007 г. - "Мехатроника" АД - гр. Габрово - Главен счетоводител. (производство на машини за козметичната промишленост, част от холдинговата структура на СТС - Габрово).

 3. 2007 г. - 2010 г. - "Меркурий П и П" АД - гр. Габрово - Главен счетоводител. (производство на подправки, обувки и мебели). "Одиторска и счетоводна компания" ООД - гр. Велико Търново - Помощник одитор.

 4. От 2010 г. до днес - управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит" ООД - гр. Габрово и "Търтей консулт" ООД - гр. Габрово. (независим финансов одит, счетоводни, данъчни и консултантски услуги).

 5. От 2010 г. до днес - д.е.с., регистриран одитор (ИДЕС).

 • През декември 2013 г. излиза първата му книга - Наръчник защита от счетоводни грешки на издателство "Резон България" ЕООД.

 • През януари 2016 г. излиза втората му книга - Наръчник Новото счетоводно законодателство на издателство "Резон България" ЕООД.

 • През декември 2016 г. излиза третата му книга - Наръчник Новите финансови отчети по реда на НСС, изготвени през 2017 г. на издателтво "Резон България" ЕООД.

Стани SOS приятел

Публикации

 1. 2004 г. - 2005 г. - 10 публикации във вестник "Дневник".

 2. От 2005 г. до днес - над 380 публикации в списание "Форум на счетоводителя" на издателство "Резон България" ЕООД . (3 самостоятелни рубрики - "Как да четем и прилагаме МСФО"; "Книга за счетоводството" и "Фейлетон").

 3. От 2005 г. до днес - над 150 публикации в списанията: "Счетоводно списание Сметка"; "Строителен бизнес"; "Управление и данъци"; "Право, Бизнес и Данъци" на издателство "Резон България" ЕООД.

 4. От 2011 г. до днес - Консултант по изграждане на софтуер за печатане на фактури - "CD фактуриране" и консултант на CD справочника "Данъчно-осигурителен консултант".

 5. От 2012 г. до днес - над 120 публикации в изданията на издателство "Български Законник" ЕООД.

 6. От 2013 г. до днес - над 50 публикации в „РС-Издателство и бизнес консултации” ЕООД. Член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС.

 7. От 2015 г. до днес - над 40 публикации в изданията на издателство "Труд и Право", "РААБЕ България" "Доби прес" и електронното списание "Данъци - Тита".

Христо Досев е съавтор на следните книги:

1. Данъчното законодателство 2017 - (ЗКПО) на издателство Български законник - януари 2017 г.

2. Правилните решения на 120 казуса пред счетоводителя - (ЗДДС и Счетоводно отчитане) на издателство Резон България - март 2018 г.

3. Годишно приключване без пропуски и грешки - на издателство Резон България - декември 2018 г.; декември 2019 г.; януари 2022 г.

4. Ваучерите за храна през 2022 година - на издателство Резон България - юни 2022 г.

5. Счетоводство 2019, 2020, 2021 и 2022 (годишници) - на издателство Труд и Право.

6. Данъчно облагане и счетоводно приключване 2019, 2020, 2021 и 2022 (годишници) - на издателство Труд и Право.