Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Контакти:

тел.: 0887610597

mail: hdosev@gmail.com

офис: 5308 гр. Габрово, ул. "Орловска" № 39, ет. 1, офис 6.

    Образование и обучение

Публични регистри:

ИДЕС / ICPA 

КПНРО / CPOSA

 


Професионален опит

Стани SOS приятел

Стани DMS приятел 

Публикации

Христо Досев е съавтор на следните книги:

1. Данъчното законодателство 2017 - (ЗКПО) на издателство Български законник - януари 2017 г.

2. Правилните решения на 120 казуса пред счетоводителя - (ЗДДС и Счетоводно отчитане) на издателство Резон България - март 2018 г.

3. Годишно приключване без пропуски и грешки - на издателство Резон България - декември 2018 г.; декември 2019 г.; януари 2022 г.

4. Ваучерите за храна през 2022 година - на издателство Резон България - юни 2022 г.

5. Счетоводство 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 (годишници) - на издателство Труд и Право.

6. Данъчно облагане и счетоводно приключване 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 (годишници) - на издателство Труд и Право.